BIAŁA PRZEMSZA

w górnym biegu pn. Centary

rzeka uważana dawniej za odcinek źródłowy Przemszy; dł. 63,9 km, pow. dorzecza 877 km2; źródła na Wyż. Olkuskiej (w torfowiskach), płynie przez Pustynię Błędowską licznymi zakolami; wzdłuż biegu duże kompleksy leśne; łączy się z Czarną Przemszą na granicy Pagórów Jaworznickich; gł. msc. nad B.P. - Golczowice, Błędów, Okradzionów (ob. w granicach Dąbrowy Górniczej), Sławków.

Reklama

Powiązane hasła:

CZĘSTOCHOWSKA WYŻYNA, PRZEMSZA, DĄBROWA GÓRNICZA, BŁĘDOWSKA PUSTYNIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama