BIAŁOMORSKO-BAŁTYCKI KANAŁ

Biełomorsko-Bałtijskij Kanał

kanał żeglowny w Rosji łączący M. Białe z jez. Onega i M. Bałtyckim, a przez Wołżańsko-Bałtycką Drogę Wodną - M. Białe z dorzeczem Wołgi; dł. 227 km; zbudowany 1932-33 katorżniczą pracą więźniów radzieckich łagrów, m.in. chłopów deportowanych po kolektywizacji wsi; skraca drogę między Petersburgiem a M. Białym o ok. 4 tys. km.

Reklama

Powiązane hasła:

WYGOZIERO, BIEŁOMORSKO-BAŁTIJSKIJ KANAŁ, BIAŁE MORZE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama