BIEBRZA

Bobra, Bóbr

rzeka na Niz. Północnopodlaskiej, prawy dopływ Narwi; dł. 155 km, pow. dorzecza 7057 km2; źródła we Wzgórzach Sokólskich, płynie szeroką, bagnistą Kotliną Biebrzańską; uchodzi do Narwi w pobliżu Werciszewa; zamarza na ok. 60-80 dni; przez rz. Netta i Kanał Augustowski połączona z jeziorami augustowskimi, Czarną Hańczą i Niemnem; gł. msc. nad B. - Lipsk, Sztabin, Goniądz.

Reklama

Powiązane hasła:

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY, LIPSK, CZARNA HAŃCZA, EŁK, AUGUSTOWSKA PUSZCZA, CZERWONE BAGNO, MAZURSKIE POJEZIERZE, PODLASKIE WOJEWÓDZTWO, JEGRZNIA, PODLASKA NIZINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama