ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA RZEKA

Saint Lawrence River, Saint-Laurent

rzeka w Kanadzie; dł. ok. 1200 km; dorzecze 1,4 mln km2; wypływa z jez. Ontario, w biegu górnym graniczna z USA, uchodzi estuarium do Zat. Św. Wawrzyńca; wyspy; zapory spiętrzające; gł. dopływy: l. Ottawa, Saguenay, pr. Richelieu; cała żeglowna; z kanałami, śluzami i Wielkimi Jeziorami tworzy Drogę Wodną Św. Wawrzyńca; elektrownie wodne przy zaporach; gł. miasta nad rz.: Kingston, Montreal, Trois-Rivires, Quebec.

Reklama

Powiązane hasła:

ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA ZATOKA, ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA DROGA WODNA, RZEKA ŚW. WAWRZYŃCA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama