BERINGIA

obszar rozciągający się pomiędzy rzeką Kołymą na Syberii, płw. Kamczatka, Alaską, a kanadyjską rzeką Mackenzie; w okresie zlodowaceń (35 tys. p.n.e. i 25-9 tys. p.n.e), kiedy poziom wód morskich ulegał obniżeniu o 100-150 m, tworzyła szeroki na 1600 m most lądowy łączący AzjęAmeryką Płn. umożliwiając międzykontynentalną wymianę zwierząt i roślin, oraz migrację ludzi; w okresie między zlodowaceniami, częściowo przykryta wodą, zapewnia cyrkulację międzyoceaniczną poprzez Cieśninę Beringa; nazwana na cześć duńskiego badacza V. BERING.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama