Reklama

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY

COP

centrum przemysłowe, którego budowę z inicjatywy wicepremiera E. Kwiatkowskiego rozpoczęto 1936 na rolniczych dotąd terenach województw kieleckiego, rzeszowskiego i lubelskiego - mocno zacofanych i przeludnionych, cierpiących na tzw. bezrobocie agrarne; do 1939 ukończono, bądź pozostawiono w trakcie budowy 2 hydroelektrownie (Rożnów i Porąbka), hutę w Stalowej Woli, zakłady lotnicze w Mielcu, zbrojeniowe w Radomiu (ob. Łucznik), Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach, fabrykę obrabiarek w Rzeszowie, chemiczną w Dębicy, celulozy w Niedomicach, rozbudowano zakłady chem. w Mościcach; budowę COP przerwał wybuch wojny, podczas której inwestycje te uległy dużym zniszczeniom; niektóre przedsięwzięcia Niemcy kontynuowali (np. Rożnów, fabryki zbrojeniowe), pozostałe odbudowano po 1945 roku.

Reklama

Powiązane hasła:

PIONKI, SKARŻYSKO-KAMIENNA, KWIATKOWSKI, POLSKA. HISTORIA. GOSPODARKA POLSKA PO 1918, STAROPOLSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, COP, STALOWA WOLA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama