CEZAREJA

Cezarea

nazwa kilku miast w imperium rzym.; C. KAPADOCKA (ob. KayseriTurcji), C. MAURETAŃSKA, dawna faktoria kartagińska Iol, od II w. p.n.e. stol. królestwa mauretańskiego, na przełomie n.e. przemianowana na C., VIII w. zdobyta przez Arabów, odtąd Szarszal; C. PALESTYŃSKA przemianowana przez Heroda Wielkiego, siedziba prokuratorów rzym., od 633 w rękach Arabów, XIII w. zniszczona, ob. osada Kajsarije w Izraelu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama