CHALKOPIRYT

minerał, siarczek miedzi i żelaza CuFeS4; krystalizuje w układzie tetragonalnym; mosiężnożółty, z odcieniem zielonawym lub złocistym; rozpowszechniony w małych ilościach; występuje w utworach hydrotermalnych, pneumatolitycznych oraz w skałach osadowych (łupki miedzionośne) w Zambii, Kongo, Rosji, USA; w Polsce na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i w Kieleckiem; wykorzystywany jako ruda miedzi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama