CROMWELLA PRĄD

stały podpowierzchniowy prąd morski na O. Spokojnym; płynie z zach. na wsch., po obu stronach równika, od W. Gilberta do w. Galápagos; dł. prądu 8700 km, szer. 300 km, średnia prędkość 5 km/godz., temp. wody w warstwie górnej 28°C, w warstwie dolnej 15°C; odkryty 1952 przez amer. oceanografa T. Cromwella.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama