DEGLOMERACJA

rozproszenie osadnictwa; planowe działanie urbanistyczne przeciwdziałające powstawaniu wielkich aglomeracji miejskich, polegające m.in. na przenoszeniu dużych zakładów przemysłowych na inne tereny (poza obszar dużego skupiska mieszkańców) lub na ograniczaniu powstawania nowych zakładów przemysłowych, instytucji i miejsc pracy w dużych miastach, by zahamować ich nadmierny rozrost.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama