DEKLINACJA MAGNETYCZNA

odchylenie magnetyczne

kąt zawarty między kierunkiem północy geograficznej (N) a kierunkiem północy magnetycznej (Nm) w danym punkcie powierzchni Ziemi; odchylenie kierunku północy magnetycznej (Nm) w prawo względem północy geograficznej (N) to deklinacja dodatnia (+), czyli wschodnia (E); przeciwne odchylenie to deklinacja ujemna (-), czyli zachodnia (W).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama