"DOBROWOLSKI"

Antarktyczna Stacja Naukowa PAN przekazana Polsce przez ZSRR po zakończeniu Międzynar. Roku Geofizycznego (poprzednia nazwa stacji: Oazis); położona w Oazie Bungera na Antarktydzie Wsch., na Wybrzeżu Knoxa na Ziemi Wilkesa na wschód od rosyjskiej stacji Mirnyj; współrzędne: 66°16'S, 100°45'E; czynna okresowo; średnia roczna temp. powietrza -8,2°C, najniższa zanotowana -42,7°C; nosi nazwisko pol. meteorologa i polarnika A.B. Dobrowolskiego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama