DOLOMITYZACJA

proces zachodzący w skorupie ziemskiej, polegający na częściowym wypieraniu wapnia przez magnez ze skał wapiennych, co prowadzi do powstania dolomitu; zachodzi pod wpływem wody - morskiej lub pochodzącej z wnętrza Ziemi.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama