GEOMAGNETYZM

magnetyzm ziemski

zespół zjawisk magnetycznych związanych z Ziemią; dział geofizyki obejmujący zagadnienia związane z polem magnetycznym Ziemi; pole to jest określone w każdym punkcie przestrzeni wektorem natężenia pola, który z kolei w zależności od układu współrzędnych określa różne elementy geomagnetyczne (np. deklinacja, składowa pozioma H, inklinacja); rozkład pola magnetycznego na pow. Ziemi przedstawia się na mapach magnetycznych. Gł. pole magnetyczne Ziemi jest polem dipola magnetycznego, którego oś, zwana osią geomagnetyczną, tworzy z osią obrotu Ziemi kąt ok. 11,5o (punkty przecięcia osi geomagnetycznej z powierzchnią Ziemi stanowią bieguny geomagnetyczne); przyjmuje się, że jego źródłem są elektryczne prądy wirowe płynące w jądrze Ziemi; regularny rozkład pola magnetycznego jest zakłócany przez anomalie magnetyczne (np. wywołane dużymi złożami rudy żelaza - magnetytu; w Polsce suwalska anomalia magnetyczna). Pole gł. wraz z polami regionalnymi składają się na stałe pole magnetyczne Ziemi; pole to podlega powolnym zmianom, tzw. zmianom wiekowym; około 1% pola magnetycznego Ziemi stanowią czynniki egzogenne (np. prądy magnetyczne w jonosferze związane z oddziaływaniem na Ziemię Słońca i Księżyca).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama