GLEB GEOGRAFIA

dział gleboznawstwa oraz geografii fiz. obejmujący badania i określenie przestrzennego rozmieszczenia klas i typów gleb na pow. Ziemi; większość gleb występuje tylko w określonych strefach klimatyczno-roślinnych (np. gleby bielicowe, brunatne, tundrowe, czarnoziemy, czerwonoziemy; do gleb międzystrefowych zalicza się np. rędziny, bagienne, słone, terra rossa).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama