LLANO

typ sawanny zalewowej; wysokie trawy o charakterze szuwaru wysychającego okresowo, z pojedynczymi palmami; występuje w dorzeczu Orinoko oraz w górnym biegu rz. Paragwaj.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama