OROGRAFIA

morfografia

dział geomorfologii, zajmujący się charakterystyką zewn. form rzeźby pow. Ziemi, ich rozmieszczeniem, rozmiarami, wzajemnymi zależnościami; pierwotnie dział geografii zajmujący się opisem i klasyfikacją gór, bez wchodzenia w ich genezę; współcześnie opis o. stanowi wstępny etap poznania danego terenu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama