"PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY"

kwartalnik nauk., najstarsze z ukazujących się nadal czasopism geogr.; wydawany w Warszawie 1918/19-54 jako organ Pol. Tow. Geogr., od 1954 - Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; kolejni redaktorzy: L. Sawicki, S. Lencewicz (1922-39), J. Loth, E. Romer (1946-51), S. Leszczycki (1952-79), J. Kostrowicki (1979-95), J. Szupryczyński (od 1995).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama