MAPUNGUBWE

wzgórze w Republice Płd. Afryki przy granicy z Zimbabwe, na prawym brzegu rz. Limpopo; na płasko ściętym wierzchołku odkryto 1932 zespół zabytków z ok. VIII-XII i XIV-XVII w.: żelazne narzędzia i ostrza strzał, wyroby złote, charakterystyczną ceramikę; groby szkieletowe prawdopodobnie ludności hotentockiej; ostatnia faza kultury M. wykazuje silne związki z kulturą bantyjską.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama