MESETA IBERYJSKA

Meseta Central

wyżynno-górzysta część środk. Płw. Iberyjskiego w Hiszpanii i Portugalii; ograniczona G. Kantabryjskimi, Iberyjskimi, Sierra Morena; opada progami na zach. ku Atlantykowi; obszar sfałdowany w orogenezie hercyńskiej, potem zrównany w procesach denudacji, tworzący zrębowate wzniesienia, jak G. Kastylijskie, G. Katalońskie i wysokie płaskowyże (kotliny Kastylii Starej i Nowej) z głębokimi dolinami rzek (Tag, Duero); roślinność skąpa, w górach szczątkowe lasy sosnowe, dębowe; ważny region uprawy zbóż, winorośli; hodowla owiec; eksploatacja rud miedzi, żelaza, ołowiu, rtęci; gł. m. Madryt.

Reklama

Powiązane hasła:

KANTABRYJSKIE GÓRY, KASTYLIA STARA, IBERYJSKI PÓŁWYSEP, KASTYLIA NOWA, TAG, MORENA SIERRA, MESETA CENTRAL, LEÓN, IBERYJSKIE GÓRY, KASTYLIJSKIE GÓRY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama