MONGOLSKA WYŻYNA

obszar wyżynno-górzysty w Azji Środk. na terytorium Mongolii i płn. Chin, między Kotlinami Kaszgarską i Dżungarską na zach.; Ałtajem, Sajanami i górami Zabajkala na płn.; przedgórzem Wielkiego Chinganu na wsch. oraz górami Nan-szan i środkowym biegiem Huang-ho na płd.; pow. ok. 3 mln km2; wys. 2000-4000 m na północy, 900-1200 m na południu; część płn. sfałdowana podczas orogenezy hercyńskiej cechuje się wyrównanymi formami rzeźby terenu, płaskimi grzbietami gór i szerokimi dolinami rzek; od południowej mezozoicznej depresji oddziela ją zapadliskowa Kotlina Wielkich Jezior; na płd. pustynia Gobi, wypełniona rozległymi słonymi dolinami i obszarami lotnych piasków; gł. rz. Dzawchan, Selenga, Kerulen, Onon; złoża węgla kamiennego, ropy naftowej, rud żelaza, miedzi, manganu i wolframu.

Reklama

Podobne hasła:

  • Chiny, (Chińska Republika Ludowa)...
  • CHINY, Zhongguo

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama