NADWOŁŻAŃSKA WYŻYNA

region geograficzny w europejskiej części Rosji, rozciągnięty wzdłuż prawego brzegu Wołgi, między Niżnim Nowgorodem a Wołgogradem; pow. pagórkowata, falista, opada stromo ku dolinie Wołgi, łagodnie ku Niz. Ocko-Dońskiej; zbudowana z wapieni, iłów, piasków, margli; wys. do 384 m; silnie pocięta wąwozami, w części płn.-wsch. zjawiska krasowe; klimat umiarkowany, ciepły, kontynentalny, na płd. suchy; gęsta sieć rzek, dopływów Wołgi i Donu: Sura, Chopior, Miedwiedica, Swijaga; na płn. lasy liściaste, na płd. stepy; rozwinięte rolnictwo; eksploatacja złóż ropy naft. i gazu ziemnego, asfaltu, fosforytów; gł. miasta: Niżni Nowgorod, Penza, Saratow, Wołgograd.

Reklama

Powiązane hasła:

OCKO-DOŃSKA NIZINA, NADKASPIJSKA NIZINA, CHOPIOR, MORDWIŃSKA REPUBLIKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama