WIELKI KRYZYS

popularna nazwa kryzysu ekon., rozpoczętego X 1929 krachem giełdowym na Wall Street; kryzys objął całą gospodarkę światową we wszystkich państwach, ciągnął się mniej więcej do 1933 w krajach uprzemysłowionych, zaś do 1935 - w rolniczych.

Reklama

Powiązane hasła:

CZARNY CZWARTEK, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, PIENIĄDZ, GETTY, EKWADOR, INTERWENCJONIZM, NOWY JORK, DOLAR, TEMPLE, KRACH NA WALL STREET

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama