Reklama

AKWAFORTA

kwasoryt

Reklama

technika graficzna druku wklęsłego, także odbitka uzyskana tą techniką; polega na wytrawianiu kwasem (azotowym lub chlorkiem żelazowym) rysunku wyrytego na miedzianej lub cynkowej płycie, pokrytej werniksem (mieszaniną asfaltu, wosku, żywicy); kwas żłobi metal w miejscach, gdzie igła grawerska zdarła werniks; grubość i głębokość wytrawionej kreski zależy od czasu trawienia; w miejsca wyżłobione wciera się farbę; odbitki wykonuje się na papierze w prasie miedziorytniczej (papier zostaje wtłoczony w zagłębienia i odbiera z nich farbę); wykorzystywana w grafice artyst. od XVI w., m.in. przez A. Dürera, A. Altdorfera, Rembrandta, W. Hogartha, F. Goyę, P. Picassa; w Polsce m.in. przez J.P. Norblina, M. Płońskiego, J. Pankiewicza.

Powiązane hasła:

COTMAN John Sell, ŁOPIEŃSCY, FLUOROFORTA, PIETSCH, PIOTROWICZ, KOTARBIŃSKI, CHROSTOWSKA-PIOTROWICZ Halina, ENSOR James, MOREAU, PŁOŃSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama