Reklama

JAHL

Władysław (1886-1953)

malarz i grafik; od 1912 w Paryżu, bierze czynny udział we franc. życiu artyst., od 1919 uczestniczył w Salonach paryskich oraz w wielu wystawach artystów pol. działających we Francji; wystawiał też w Polsce: we Lwowie i w Warszawie (1932-37). Malował miejskie pejzaże i scenki uliczne z biednych dzielnic, rzadziej portrety i akty, częstym motywem twórczości J. jest postać Don Kichota; prace jego cechuje dynamika, barokowy patos, śmiałość skrótów perspektywicznych, silne kontrasty plam świetlnych (Scena w parku, Cztery lokomotywy).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama