LINEARYZM

(plast.)

w sztukach pięknych sposób kształtowania kompozycji obrazu lub grafiki, polegający na wydobyciu kształtu i plastyki przedstawianej postaci czy przedmiotu przez zaakcentowanie konturów i linii; wykorzystanie wartości dekoracyjnej linii i konturu dla osiągnięcia zamierzonego efektu; l. występował w sztuce różnych okresów hist., charakterystyczny był zwł. dla średniowiecza i secesji.

Reklama

Powiązane hasła:

PORTRET SARMACKI, PARRASJOS, PANEK, FOUQUET Jean

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama