CZARNOLESKA KULTURA

(archeol.) kultura schyłkowego okresu epoki brązu, rozwijająca się na terenie strefy leśnostepowej Ukrainy (na wschód od środkowego Nadniestrza - dorzecze Worskli); ludność zajmowała się rolnictwem, produkowała też znakomite wyroby z brązu i żelaza; nazwa od msc. Czernyj Les.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama