POGOŃ

(hist.)

od 1384 herb dawnej Litwy, włączony też do herbu królów polskich; przyjmuje się, że w średniowieczu P. była herbem Olgierda, władcy Wilna i zwierzchniego księcia; w okresie międzywojennym godło państwowe Litwy, która powróciła do niego po odzyskaniu niepodległości 1991.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama