DELBRÜCK Hans

(1848-1929)

niemiecki historyk wojskowości, polityk; prof. uniw. w Berlinie; występował przeciw antypol. polityce Prus; wywarł wpływ na kształtowanie się niem. doktryny politycznej pocz. XX w.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama