ARMIA POLSKA W ZSRR

armia ^Berlinga^Berling Z^

polskie oddziały wojskowe tworzone od V 1943 z inicjatywy Związku Patriotów Polskich na podstawie umowy z rządem ZSRR; rozwinęły się z Pierwszej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki poprzez Pierwszy Korpus; operacyjnie podporządkowana dowództwu sowieckiemu, 1944 liczyła ok. 107 tys. żołnierzy; VII 1944 scalona z Armią Ludową, następnie przekształcona w I Armię WP; udział w walkach nad Bugiem, pod Dęblinem, Puławami, Studziankami, przełamaniu Wału Pomorskiego, zdobyciu Kołobrzegu i Berlina; d-cy: gen. Z. Berling (odwołany X 1944 pod Warszawą za samowolne skierowanie dwóch batalionów na pomoc powstaniu w-wskiemu), gen. W. Korczyc, gen. S. Popławski.

Reklama

Powiązane hasła:

ZWIĄZEK PATRIOTÓW POLSKICH W ZSRR, SZYSZKO-BOHUSZ, CENTRALNE BIURO KOMUNISTÓW POLSKICH W ZSRR, PIERWSZY KORPUS POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR, PIERWSZA ARMIA WP, ANDERS Władysław, ARMIA BERLINGA, JARUZELSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama