ARMIE WOJSKA POLSKIEGO 1939

wojskowe związki operacyjne formowane od III 1939 w obliczu spodziewanej agresji niem.; podlegały bezpośrednio Nacz. Wodzowi (E. Rydz-Śmigły), liczyły 60-100 tys. żołnierzy (patrz tabela poniżej).

Reklama

Tabele:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama