ACHEMENIDZI

Reklama

dynastia panująca 550-330 p.n.e. w Persji; zał. przez Achemenesa, księcia Parsua (1. poł. VII w. p.n.e.); najwybitniejsi przedstawiciele: Cyrus II Starszy, Kambyzes II, Dariusz I Wielki, Kserkses I, Dariusz III Kodomanus (ostatni z dynastii), który uległ Aleksandrowi Wielkiemu; od jej nazwy określenie Persji jako "państwa Achemenidów".

Powiązane hasła:

HAMADAN, GEDROZJA, PERSJA, DARIUSZ III KODOMAN(US), PASARGADE, PERSOWIE, DARIUSZ I WIELKI, SUZA, KAMBYZES II, ISFAHAN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama