ADAMS Gerry

(ur. 1948)

polityk płn.-irlandzki, socjaldemokrata; przywódca partii Sinn Féin, popieranej przez katolików i stanowiącej tzw. polit. ramię Irlandzkiej Armii Rewolucyjnej (IRA), w młodości jej żołnierz, więziony przez Brytyjczyków; 1994 jeden z współautorów rozejmu w Irlandii Północnej; 1998 przyczynił się do podpisania porozumienia pokojowego z W. Brytanią i przyznania autonomii dla Ulsteru; 2001 jeden z inicjatorów procesu rozbrajania IRA oraz wycofywania wojsk brytyjskich; 2004 współwinny załamania procesu normalizacji (po odmowie wydania broni przez IRA); ) autor licznych publikacji, a także wspomnień Before the Dawn: An Autobiography (w których ujawnia kulisy tajnych negocjacji pokojowych z protestantami).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama