ADRIANOPOLSKI TRAKTAT

1829 zakończył zwycięską dla Rosji wojnę z Turcją; Rosja uzyskała płn. wybrzeża M. Czarnego, Grecja - niepodległość, Mołdawia i Wołoszczyzna - autonomię; Serbia powiększyła swe terytorium; A.T. zapoczątkował wyzwalanie się krajów bałkańskich z niewoli tureckiej.

Reklama

Powiązane hasła:

GRECKIE POWSTANIE 1821-29, SERBSKIE POWSTANIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama