Reklama

AHTISAARI Marti

(ur. 1937)

polityk fiński, socjaldemokrata; 1973-86 komisarz ONZ, następnie specjalny wysłannik ONZ w Namibii (przyczynił się do uzyskania przez nią niepodległości); mocno angażował się też w działania na rzecz sprawiedliwego pokoju w Irlandii i w byłej Jugosławii (m.in. w sprawę zaprzestania natowskich bombardowań Belgradu); w latach 1994-2000 prezydent kraju, wprowadził Finlandię do Unii Europejskiej; następnie negocjator ONZ w Indonezji (we wstrząsanej walkami partyzanckimi prowincji Aceh); w 1999 i od 2005 w tej samej roli w Kosowie, które zgodnie z jego sugestiami uzyskało niepodległość. 2008 otrzymał pokojową nagrodę Nobla za „wysiłki na rzecz budowy bardziej pokojowego świata”.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama