ALBRECHT II

(1397-1439)

książę austriacki od 1404; król niem. z dynastii Habsburgów; 1437 odziedziczył po teściu, Zygmuncie Luksemburskim, koronę Węgier i Czech; ojciec Elżbiety Rakuszanki, żony Kazimierza Jagiellończyka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama