ANSCHLUSS

zrodzona w XIX w. koncepcja nacjonalistycznych organizacji austr. i niem. przyłączenia Austrii do Niemiec; po przegranej przez oba państwa I woj. świat. udaremniony w traktacie wersalskim, m.in. ze względu na obawy przed zbytnim wzrostem znaczenia Niemiec w Europie (niezawisłość Austrii mogła być zmieniona tylko za zgodą Ligi Narodów); 15 III 1938 Niemcy pogwałciły postanowienia traktatu, przyłączając Austrię (której społeczeństwo w referendum opowiedziało się większością głosów za a.); nielegalność a. podkreśliły postanowienia Deklaracji Moskiewskiej 1943 i Układu Poczdamskiego (1945); również w traktacie czterech mocarstw (1955) przyznającym Austrii niepodległość a. został zakazany.

Reklama

Powiązane hasła:

DOLLFUSS Engelbert, SCHUSCHNIGG, NIEMCY, BERNHARD Thomas, PAPEN, EICHMANN Adolf, MOSKIEWSKIE KONFERENCJE, AUSTRIA, MIKLAS, RAAB

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama