BITWA O ATLANTYK

określenie całokształtu walk morskich i lotniczych podczas II woj. świat. o uzyskanie przewagi na gł. szlakach atlantyckich, którymi docierało zaopatrzenie do W. Brytanii; znaczny ciężar walk spoczywał na bryt. flocie wojennej i handlowej, przy boku której walczyły okręty polskie: , , "Garland", "Grom", , ; w konwojach uczestniczyły statki polskiej marynarki handlowej: "Batory", "Lechistan", "Sobieski". Początkowo Niemcy zadawali znaczne straty aliantom, gł. ich statkom handlowym; nie udała im się próba wprowadzenia do walki floty nawodnej; zasadniczy zwrot nastąpił po przystąpieniu do wojny USA; łącznie na O. Atlantyckim i należących do niego morzach alianci utracili 3837 statków, straty niemieckie to gł. okręty podwodne (782).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama