Reklama

JELCYN

Borys N. (1931-2007)

Reklama

polityk rosyjski, z wykształcenia inżynier budownictwa; w wieku 32 lat został szefem wielkiego kombinatu budowlanego; następnie kariera w aparacie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego; 1976-85 I sekretarz w Swierdłowsku (ob. Jekaterynburg); po objęciu władzy przez Gorbaczowa (1985) najpierw kierownik wydz. budownictwa KC KPZR, a następnie sekretarz KC; w tymże roku nominowany I sekretarzem Komitetu Moskiewskiego i z-cą czł. Biura Politycznego KC KPZR; 1988 zdjęty ze stanowisk po konflikcie z J. Ligaczowem; 1989 wybrany przedstawicielem Moskwy do parlamentu (89,6% głosów); zwolennik i reform ekonomicznych; 1990 na 28. Zjeździe KPZR publicznie wystąpił z partii komunistycznej; 1991 w pierwszych wolnych, tajnych i bezpośrednich wyborach w Rosji wybrany absolutną większością głosów w pierwszej turze prezydentem państwa ; w VIII 1991 na czele obrońców gmachu parlamentu przeciw tzw. puczowi Janajewa, co umocniło jego pozycję; 31 XII 1991 przeprowadził przez parlament unieważnienie istnienia ZSRR i powołanie Wspólnoty Niepodległych Państw; 1993 zatwierdził drogą ogólnonarodowego referendum nową konstytucję, nadającą prezydentowi znacznie szersze uprawnienia; w tymże roku zbrojny konflikt z parlamentem, kilkudniowe oblężenie jego siedziby, aresztowania członków Dumy; 1994 współodpowiedzialny za konflikt zbrojny w Czeczenii; w polityce zagr. próby odbudowania mocarstwowej pozycji Rosji; poważnie chory na serce (1996 wszczepienie 8 by-passów), przez prasę podejrzewany o nadużywanie alkoholu; 1996 ponownie zwycięża w wyborach prezydenckich, ; 1997 podpisuje układ o Związku Białorusi i Rosji; schorowany, XII 1999 rezygnuje przed końcem kadencji, wskazując jako swego następcę W.Putina.

Powiązane hasła:

WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW, , SZUSZKIEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama