Reklama

SEJMY ROZBIOROWE

(hist. 1)

zgromadzenia ustawodawcze zatwierdzające rozbiory państwa pol.. Sejm obradujący 1773-75 w Warszawie, zwołany pod presją Austrii, Prus i Rosji z zadaniem ratyfikowania I rozbioru Polski; zawiązany w konfederację generalną (marszałek A. Poniński), przeciw czemu protestowała grupa posłów, którym przewodził T. Rejtan, ale konfederacja została uznana; Sejm powołał delegację upoważnioną do przygotowania traktatów z państwami zaborczymi; 30 IX 1773 sejm ratyfikował te traktaty, przyjął też nowe założenia ustroju Rzeczypospolitej (m.in. powołanie Rady Nieustającej); ten sam sejm ustanowił Komisję Edukacji Narodowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama