DMOCHOWSKI Franciszek Salezy

(1801-71)

syn Franciszka Ksawerego; wydawca, pisarz, krytyk; właściciel drukarni i dwóch księgarń w Warszawie; pod tytułem Biblioteka Narodowa wydał dzieła ojca, F. Zabłockiego, F. Kniaźnina, zaś w serii Biblioteka Domowa (popularne i tanie wydania powieści) utwory Waltera Scotta; redagował Bibliotekę Polską, w której ukazały się jego Uwagi nad teraźniejszym stanem... poezji polskiej; wprawdzie przyjął pozytywnie dwa pierwsze tomy Poezji A. Mickiewicza, niemniej o Marii A. Malczewskiego i Sonetach krymskich miał opinię negatywną, co spowodowało kąsliwą replikę Mickiewicza; w dyskusji nad lit. pol. zajmował stanowisko mediacyjne między romantykami i obozem klasyków, skłaniając się wszakże ku tym drugim; redaktor "Gazety Korespondenta Warszawskiego", ; po 1831 wydawał powieści franc. (H. Balzac, F. Chateaubriand); autor gawęd, powieści, wierszy, wspomnień (Wspomnienia od 1806 do 1830; Znakomici literaci z okresu od 1800-1830).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama