Reklama

PAC

Krzysztof (1621-84)

Reklama

brat Michała Kazimierza, kanclerz wielki litewski; 1660 negocjator pokoju w Oliwie; 1667 inspirator rozejmu z Rosją w Andruszowie i przymierza pol.-ros. przeciwko Turcji; popierał plany elekcji za życia króla i program naprawy Rzeczypospolitej Jana Kazimierza; po śmierci królowej Marii Ludwiki zmienił orientację i dążył do abdykacji monarchy; poparł Michała Korybuta Wiśniowieckiego, następnie zwolennik orientacji proaustriackiej (intrygi przeciw J. Sobieskiemu).

Podobne hasła:

  • PAC, Ludwik Michał (1780-1835)...
  • PAC, Michał Jan (1730-87)...
  • PAC, Michał Kazimierz (?-1682)...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama