Reklama

PAC

Ludwik Michał (1780-1835)

Reklama

generał, uczestnik kampanii napoleońskich; od 1825 senator Król. Pol.; w powstaniu listopadowym dowodził korpusem rezerwowym, odznaczył się pod Ostrołęką; na emigracji we Francji luźno związany z A.J. Czartoryskim.

Podobne hasła:

  • PAC, Krzysztof (1621-84)
  • PAC, Michał Jan (1730-87)...
  • PAC, Michał Kazimierz (?-1682)...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama