Reklama

PAC

Michał Kazimierz (?-1682)

Reklama

brat Krzysztofa, hetman wielki litewski, wojewoda wileński; współtwórca potęgi swego rodu; początkowo stronnik Marii Ludwiki, potem w szeregach stronnictwa szlacheckiego, poparł kandydaturę Michała Korybuta Wiśniowieckiego do korony; przeciwnik Jana Sobieskiego i jego profranc. polityki; autor przepisów i regulaminów wojskowych.

Podobne hasła:

  • PAC, Krzysztof (1621-84)
  • PAC, Ludwik Michał (1780-1835)...
  • PAC, Michał Jan (1730-87)...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama