Reklama

SOŁTYK

Kajetan (1715-88)

biskup kijowski, potem krakowski, przeciwnik Familii i jej reform, wróg Stanisława Augusta Poniatowskiego; na sejmie delegacyjnym 1767-68 zwalczał postulaty ambasadora carskiego N.W. Repnina w sprawie równouprawnienia dysydentów; z rozkazu Repnina wywieziony do Kaługi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama