"EKONOMIŚCI"

nazwa nadana przedstawicielom kierunku w rosyjskiej socjaldemokracji na przełomie XIX i XX w. "E." głosili, że robotnicy nie są zdolni do odegrania samodzielnej roli politycznej w walce o przejęcie władzy i wobec tego przywództwo należy powierzyć przedstawicielom liberalnej burżuazji; pogląd ten wywołał ostre protesty Lenina i Plechanowa , którzy uznali go za przejaw rewizjonizmu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama