"ODESSA"

niem. Organisation der Ehemaligen SS-Angehörigen, Organizacja Byłych Członków ^SS^^

utworzona formalnie 1947 na terenie Niemiec Zach., jako "instytucja opiekuńcza"; w rzeczywistości pomagała esesmanom uniknąć wymiaru sprawiedliwości; prawdopodobnie zawiązana tajnie jeszcze przed zakończeniem wojny, zdeponowała olbrzymie sumy na kontach zagranicznych; aktywna zwł. na obszarze Ameryki Płd., zajmowała się wspomaganiem tam reżimów wojskowych sympatyzujących z faszyzmem; organizowała luksusowe rezydencje, operacje plastyczne, podmiany dokumentów tożsamości itp. dla wysokich funkcjonariuszy b. aparatu hitlerowskiego.

Reklama

Powiązane hasła:

ORGANISATION DER EHEMALIGEN SS ANGEHŐRIGEN, SS, ORGANIZACJA BYŁYCH CZŁONKÓW SS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama