PASYWIŚCI

podczas I woj. świat. orientacja polityków prorosyjskich w Królestwie Pol.; przyjęli bierną postawę wobec prób wciągnięcia ich do polit. współpracy z okupacyjnymi władzami niem. i austr. (współpracowali na gruncie społ. i ekon.); potępiali aktywistów (m.in. J. Piłsudskiego); 1915 utworzyli Międzypartyjne Koło Polityczne; współpracowali z Radą Regencyjną i Kom. Narodowym Pol. w Paryżu; do p. zaliczano m.in.: Stronnictwo Demokratyczno-Nar., Stronnictwo Polityki Realnej, Zjednoczenie Postępowe, Grupę Pracy Nar.; po rewolucji lutowej 1917 w Rosji nadzieje niepodległościowe wiązali z państwami zach.; działacze: R. Dmowski, Z. Wielopolski, M. Seyda, A. Śliwiński, Z. Lubomirski, J. Świeżyński i in.

Reklama

Powiązane hasła:

AKTYWIŚCI, ZARZEWIE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama