"ROCH"

kryptonim konspiracyjnego stronnictwa polit. powołanego II 1940 przez czł. przedwojennego Stronnictwa Lud., Związku Młodzieży Wiejskiej RP, Centralnego Związku Młodej Wsi; 21 tys. czł. (1941); powołało organizacje wojskowe: Straż Chłopską (Chłostra) i Bataliony Chłopskie, a 1943 Lud. Straż Bezpieczeństwa; organy prasowe, m.in.: , ; gł. działacze: M. Rataj, S. Osiecki, K. Bagiński, J. Niećko, S. Korboński, A. Bień; postulowało reformę rolną, likwidację wielkiej własności ziemskiej bez odszkodowań, demokrację parlamentarną, wsch. granicę państwa sprzed wojny i zach. na Odrze i Nysie Łużyckiej; współtworzyło Polskie Państwo Podziemne (Radę Jedności Nar., Delegaturę Rządu na Kraj, Krajową Radę Ministrów); II 1944 część czł. skłonna współpracować z PPR powołała "Wolę Ludu"; V 1945 wycofało się z Delegatury Rządu na Kraj i RJN; VIII 1945 weszło w skład PSL.

Reklama

Powiązane hasła:

, KAMIŃSKI, STRONNICTWO LUDOWE ,

Podobne hasła:

  • ROCH, Pochodzenie tego imienia...
  • ROCH, (1345/50-1377/1378) –...
  • ROCH, święty (1345/50-1377/78)...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama