Reklama

"ŻAGIEW"

żydowska organizacja prowokatorska kierowana przez gestapo, której celem było zwalczanie ruchu oporu w Warszawie i getcie warszawskim, szpiegostwo, ujawnianie źródeł i sposobów pomocy dla getta; działała 1940-44, zlikwidowana przez żydowski i polski ruch oporu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama